شنبه 05 مهر 1399          
    اخبار دفتر همکاری های علمی و بین المللی
جستجو اخبار
اخبار دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا
تاریخ انتشار: شنبه 18 مرداد 1399

  حضور عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در نشست مجازی «توسعه فرهنگ ایران و چین و شناخت آداب و رسوم چین پس از همه گیری کرونا»

امتیاز: Article Rating

 

این نشست با همکاری مرکز مطالعات چین شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و با همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۱۴ مرداد۱۳۹۹ با حضور اساتید و پژوهشگرانی از دانشگاه های دو کشور در پکن برگزار شد.

دکتر «زهرا میرحسینی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) و دکتر شهلا باقری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این همایش سخنرانی کردند. 

«دکترزهرا میرحسینی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) در این نشست با ارایه مقاله ای با عنوان «نقش زنان در توسعه ارتباطات فرهنگی با تاکید بر ایران و چین» گفت: حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی نه تنها مورد پذیرش جامعه است، بلکه جزء ضروریات زندگی اجتماعی در عصر حاضر نیز محسوب می شود، چرا که جامعه به توانمندی ها و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و بهره مندی از آن، ضمن اینکه اعتقاد و باور پیدا کرده، بدان نیازمند نیز است.

وی با اشاره به اینکه توسعه بدون مشارکت زنان امری غیرقابل تصور به نظر می رسد گفت: توسعه روابط بین الملل هم از این قاعده مستثنی نیست بدین علت که حضور زنان در عرصه روابط بین الملل نه تنها با هدف برقراری عدالت جنسیتی و مشارکت دادن زنان در فعالیت های اجتماعی، بلکه به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم برای استفاده از ظرفیت های موجود در جامعه و بهره گیری از توان تمامی آحاد جامعه، از ملزومات  توسعه انسانی است.

دکتر میر حسینی افزود: مطالعات نشان می دهد اگرچه در دهه های اخیر به نقش زنان در توسعه ارتباطات فرهنگی در سطح بین الملل توجه شده و نهادها و سازمان های مختلفی بدین منظور تشکیل شده با این حال هنوز آن طور که شایسته است از ظرفیت و پتانسیل زنان در این حوزه استفاده نشده و آنان نقش قابل توجهی ایفا نمی کنند.

«دکتر شهلا باقری» عضو هیات علمی علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی هم در این نشست گفت: ایران و چین با سابقه تمدنی دیرین، اکنون و بیش از هر زمان دیگر به بصیرت افزایش ارتباطات اجتماعی و اقتصادی دوجانبه رسیده اند. وی زنان را عامل تعمیق تعاملات میلن فرهنگی ایران و چین دانست. گسترش «ارتباطات میان فرهنگی» مشترک

دکتر «لیو هوی» عضو مدرسه آسیایی و آفریقایی و عضو دانشگاه مطالعات بین الملل شانگهای و مدیر دانشکده فارسی این دانشگاه هم گفت: ایرانشناسی در چین تاریخی صد ساله دارد.

پروفسور «سونگ زیان» عضو موسسه تاریخ جهان و آکادمی علوم اجتماعی چین هم در این نشست مجازی با ارئه مقاله در مورد «تاریخچه مبادلات پزشکی چین و ایران»  تاثیر خاص طب سنتی اسلامی بر طب سنتی چینی را مطرح کرد.

حضور عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در نشست مجازی «توسعه فرهنگ ایران و چین و شناخت آداب و رسوم چین پس از همه گیری کرونا»

این نشست با همکاری مرکز مطالعات چین شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و با همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۱۴ مرداد۱۳۹۹ با حضور اساتید و پژوهشگرانی از دانشگاه های دو کشور در پکن برگزار شد.

دکتر «زهرا میرحسینی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) و دکتر شهلا باقری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این همایش سخنرانی کردند. 

«دکترزهرا میرحسینی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) در این نشست با ارایه مقاله ای با عنوان «نقش زنان در توسعه ارتباطات فرهنگی با تاکید بر ایران و چین» گفت: حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی نه تنها مورد پذیرش جامعه است، بلکه جزء ضروریات زندگی اجتماعی در عصر حاضر نیز محسوب می شود، چرا که جامعه به توانمندی ها و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و بهره مندی از آن، ضمن اینکه اعتقاد و باور پیدا کرده، بدان نیازمند نیز است.

وی با اشاره به اینکه توسعه بدون مشارکت زنان امری غیرقابل تصور به نظر می رسد گفت: توسعه روابط بین الملل هم از این قاعده مستثنی نیست بدین علت که حضور زنان در عرصه روابط بین الملل نه تنها با هدف برقراری عدالت جنسیتی و مشارکت دادن زنان در فعالیت های اجتماعی، بلکه به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم برای استفاده از ظرفیت های موجود در جامعه و بهره گیری از توان تمامی آحاد جامعه، از ملزومات  توسعه انسانی است.

دکتر میر حسینی افزود: مطالعات نشان می دهد اگرچه در دهه های اخیر به نقش زنان در توسعه ارتباطات فرهنگی در سطح بین الملل توجه شده و نهادها و سازمان های مختلفی بدین منظور تشکیل شده با این حال هنوز آن طور که شایسته است از ظرفیت و پتانسیل زنان در این حوزه استفاده نشده و آنان نقش قابل توجهی ایفا نمی کنند.

«دکتر شهلا باقری» عضو هیات علمی علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی هم در این نشست گفت: ایران و چین با سابقه تمدنی دیرین، اکنون و بیش از هر زمان دیگر به بصیرت افزایش ارتباطات اجتماعی و اقتصادی دوجانبه رسیده اند. وی زنان را عامل تعمیق تعاملات میلن فرهنگی ایران و چین دانست. گسترش «ارتباطات میان فرهنگی» مشترک

دکتر «لیو هوی» عضو مدرسه آسیایی و آفریقایی و عضو دانشگاه مطالعات بین الملل شانگهای و مدیر دانشکده فارسی این دانشگاه هم گفت: ایرانشناسی در چین تاریخی صد ساله دارد.

پروفسور «سونگ زیان» عضو موسسه تاریخ جهان و آکادمی علوم اجتماعی چین هم در این نشست مجازی با ارئه مقاله در مورد «تاریخچه مبادلات پزشکی چین و ایران»  تاثیر خاص طب سنتی اسلامی بر طب سنتی چینی را مطرح کرد.

حضور عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در نشست مجازی «توسعه فرهنگ ایران و چین و شناخت آداب و رسوم چین پس از همه گیری کرونا»

این نشست با همکاری مرکز مطالعات چین شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و با همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۱۴ مرداد۱۳۹۹ با حضور اساتید و پژوهشگرانی از دانشگاه های دو کشور در پکن برگزار شد.

دکتر «زهرا میرحسینی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) و دکتر شهلا باقری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این همایش سخنرانی کردند. 

«دکترزهرا میرحسینی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) در این نشست با ارایه مقاله ای با عنوان «نقش زنان در توسعه ارتباطات فرهنگی با تاکید بر ایران و چین» گفت: حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی نه تنها مورد پذیرش جامعه است، بلکه جزء ضروریات زندگی اجتماعی در عصر حاضر نیز محسوب می شود، چرا که جامعه به توانمندی ها و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و بهره مندی از آن، ضمن اینکه اعتقاد و باور پیدا کرده، بدان نیازمند نیز است.

وی با اشاره به اینکه توسعه بدون مشارکت زنان امری غیرقابل تصور به نظر می رسد گفت: توسعه روابط بین الملل هم از این قاعده مستثنی نیست بدین علت که حضور زنان در عرصه روابط بین الملل نه تنها با هدف برقراری عدالت جنسیتی و مشارکت دادن زنان در فعالیت های اجتماعی، بلکه به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم برای استفاده از ظرفیت های موجود در جامعه و بهره گیری از توان تمامی آحاد جامعه، از ملزومات  توسعه انسانی است.

دکتر میر حسینی افزود: مطالعات نشان می دهد اگرچه در دهه های اخیر به نقش زنان در توسعه ارتباطات فرهنگی در سطح بین الملل توجه شده و نهادها و سازمان های مختلفی بدین منظور تشکیل شده با این حال هنوز آن طور که شایسته است از ظرفیت و پتانسیل زنان در این حوزه استفاده نشده و آنان نقش قابل توجهی ایفا نمی کنند.

«دکتر شهلا باقری» عضو هیات علمی علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی هم در این نشست گفت: ایران و چین با سابقه تمدنی دیرین، اکنون و بیش از هر زمان دیگر به بصیرت افزایش ارتباطات اجتماعی و اقتصادی دوجانبه رسیده اند. وی زنان را عامل تعمیق تعاملات میلن فرهنگی ایران و چین دانست. گسترش «ارتباطات میان فرهنگی» مشترک

دکتر «لیو هوی» عضو مدرسه آسیایی و آفریقایی و عضو دانشگاه مطالعات بین الملل شانگهای و مدیر دانشکده فارسی این دانشگاه هم گفت: ایرانشناسی در چین تاریخی صد ساله دارد.

پروفسور «سونگ زیان» عضو موسسه تاریخ جهان و آکادمی علوم اجتماعی چین هم در این نشست مجازی با ارئه مقاله در مورد «تاریخچه مبادلات پزشکی چین و ایران»  تاثیر خاص طب سنتی اسلامی بر طب سنتی چینی را مطرح کرد.

حضور عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در نشست مجازی «توسعه فرهنگ ایران و چین و شناخت آداب و رسوم چین پس از همه گیری کرونا»

این نشست با همکاری مرکز مطالعات چین شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و با همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۱۴ مرداد۱۳۹۹ با حضور اساتید و پژوهشگرانی از دانشگاه های دو کشور در پکن برگزار شد.

دکتر «زهرا میرحسینی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) و دکتر شهلا باقری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این همایش سخنرانی کردند. 

«دکترزهرا میرحسینی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) در این نشست با ارایه مقاله ای با عنوان «نقش زنان در توسعه ارتباطات فرهنگی با تاکید بر ایران و چین» گفت: حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی نه تنها مورد پذیرش جامعه است، بلکه جزء ضروریات زندگی اجتماعی در عصر حاضر نیز محسوب می شود، چرا که جامعه به توانمندی ها و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و بهره مندی از آن، ضمن اینکه اعتقاد و باور پیدا کرده، بدان نیازمند نیز است.

وی با اشاره به اینکه توسعه بدون مشارکت زنان امری غیرقابل تصور به نظر می رسد گفت: توسعه روابط بین الملل هم از این قاعده مستثنی نیست بدین علت که حضور زنان در عرصه روابط بین الملل نه تنها با هدف برقراری عدالت جنسیتی و مشارکت دادن زنان در فعالیت های اجتماعی، بلکه به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم برای استفاده از ظرفیت های موجود در جامعه و بهره گیری از توان تمامی آحاد جامعه، از ملزومات  توسعه انسانی است.

دکتر میر حسینی افزود: مطالعات نشان می دهد اگرچه در دهه های اخیر به نقش زنان در توسعه ارتباطات فرهنگی در سطح بین الملل توجه شده و نهادها و سازمان های مختلفی بدین منظور تشکیل شده با این حال هنوز آن طور که شایسته است از ظرفیت و پتانسیل زنان در این حوزه استفاده نشده و آنان نقش قابل توجهی ایفا نمی کنند.

«دکتر شهلا باقری» عضو هیات علمی علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی هم در این نشست گفت: ایران و چین با سابقه تمدنی دیرین، اکنون و بیش از هر زمان دیگر به بصیرت افزایش ارتباطات اجتماعی و اقتصادی دوجانبه رسیده اند. وی زنان را عامل تعمیق تعاملات میلن فرهنگی ایران و چین دانست. گسترش «ارتباطات میان فرهنگی» مشترک

دکتر «لیو هوی» عضو مدرسه آسیایی و آفریقایی و عضو دانشگاه مطالعات بین الملل شانگهای و مدیر دانشکده فارسی این دانشگاه هم گفت: ایرانشناسی در چین تاریخی صد ساله دارد.

پروفسور «سونگ زیان» عضو موسسه تاریخ جهان و آکادمی علوم اجتماعی چین هم در این نشست مجازی با ارئه مقاله در مورد «تاریخچه مبادلات پزشکی چین و ایران»  تاثیر خاص طب سنتی اسلامی بر طب سنتی چینی را مطرح کرد.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: