مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)


10

عید سعید قربان مبارک

عید سعید قربان مبارک
بوی عید آید همی از موی مشک افشان تو
کام دل خواهم به جان از لعل چون مرجان تو
در شبان تیره بینم تا سحر چون صبح عید
بزم دل گردیده روشن از رخ رخشان تو

تعداد مشاهده خبر: (273)
کد خبر: 2130