مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)


15

ولادت با سعادت امام هادی (ع) مبارک

ولادت با سعادت امام هادی (ع) مبارک

مدینه! اینبار، دهمین خورشید از منظومه «کوثر» را به دامان گرفته

خورشیدی که انوار الهی‌اش از «سامرّا» تا شرق و غرب عالم سایه خواهد افکند

و درماندگان طریق سعادت را به رستگاری رهنمون خواهد شد.

ولادت با سعادت امام هادی (ع) مبارک

تعداد مشاهده خبر: (287)
کد خبر: 2134