مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)


20

میلاد اسوه صبر و تقوا امام موسی کاظم مبارک باد

میلاد اسوه صبر و تقوا امام موسی کاظم مبارک باد
عرش الهی اگر، جلوه گه حق بود
بار گه ات کاظمین، خود حرم کبریاست
قبله ی قدوسیان، کوی مصفای تو
نام دل آرای تو، کعبه ی حاجات ماست
میلاد اسوه صبر و تقوا امام موسی کاظم مبارک باد

تعداد مشاهده خبر: (270)
کد خبر: 2138