مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)


27

نشست مشترک رایزن علمی ایران در هند و هیات دانشگاه مانیپال هند در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا: (26/9/96)

دکتر محمدرضا خلیلی رایزن علمی کشورمان در هند به همراه سه تن از مدیران موسسه خدمات آموزشی دانشگاه مانیپال هند روز یکشنبه 26 آذرماه 1396 در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا با دکتر افسانه توسلی معاون پژوهشی و بین الملل دانشکده و دکتر منیژه حقیقی نسب، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده ملاقات و گفتگو کردند. در این نشست نمایندگان مرکز آموزش مجازی و مرکز نوآوری و شکوفایی و مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه حضور داشتند.

وینود ویزواناتان، رییس آموزش مجازی خاورمیانه، اصغر حسین مدیر منطقه ای خدمات آموزشی و ممتاز علی مسئول بازاریابی موسسه مانیپال با معرفی دوره های آموزشی ارائه شده آمادگی موسسه مانیپال را در ارائه انواع خدمات آموزشی مورد نیاز دانشگاه به صورت مجازی و از راه دور با ارائه گواهینامه معتبر بین المللی، مشترک بین دانشگاه الزهرا و دانشگاه مانیپال اعلام داشتند.

در این نشست امکان ارائه واحدهای درسی رشته های مدیریت و بازاریابی، حسابداری و مطالعات زنان به صورت از راه دور و مجازی توسط استادان بین المللی به منظور جذب دانشجویان بین المللی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده به ویژه در شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پیشنهاد برنامه ارتقاء هیات علمی دانشکده نیز از سوی مرکز آموزشهای مجازی دانشگاه مطرح شد که باید مورد بررسی تخصصی و مذاکره قرار گیرد. 


تعداد مشاهده خبر: (242)
کد خبر: 3269