مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)


24

سخنرانی پژوهشگر دانشگاه الیکانته اسپانیا در دانشگاه الزهرا: (24/11/96)

سخنرانی پژوهشگر دانشگاه الیکانته اسپانیا در دانشگاه الزهرا: (24/11/96)

دکتر خوزه کوتیاس، محقق و استاد تاریخ ایران در دوره صفویان، از دانشگاه الیکانته اسپانیا، روز سه شنبه 24 بهمن­ ماه 1396، در محل دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا سخنرانی با عنوان "روابط ایران و اسپانیا در دوره صفوی"  ایراد نمود. این سخنرانی با همکاری مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه و دانشکده الهیات و با حضور معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده و اساتید و دانشجویان گروه تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، گروه ادیان و عرفان و نیز گروه تاریخ دانشگاه الزهرا برگزار شد. دکتر خوزه کوتیاس با انجام پروژه تحقیقاتی در مورد روابط ایران و اسپانیا در قرن شانزدهم و بررسی مدارک و مستندات تاریخی از روابط شاه طهماسب صفوی و فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، کتابی با عنوان اروپایی دیگر را به رشته تحریر درآورده است.


تعداد مشاهده خبر: (270)
کد خبر: 3331