مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 290 مرتبه
15th Asia TEFL International Conference.64th TEFLIN International Conference

دکتر زهره نفیسی، کشور اندونزی

دانشکده : ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ عزیمت:21/4/96

تاریخ بازگشت:25/4/96

نام و نام خانوادگی : دکتر زهره نفیسی

عنوان مقاله: Does Exposure to L2Affect Cultural Intelligence?

کشور محل برگزاری:  اندونزی

دانشکده: ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ عزیمت: 21/4/96

تاریخ بازگشت:  25/4/96


کد:  2116
گروه: دانشکده ادبیات