مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 211 مرتبه
2nd International Conference on Pharmaceutical Chemistry

دکتر طیبه حسین نژاد،دانشکده فیزیک شیمی

کشور اسپانیا

تاریخ عزیمت: 9/7/96

تاریخ بازگشت:  13/7/96نام و نام خانوادگی : دکتر طیبه حسین نژاد

عنوان مقاله: Computational Modeling of Cu@Fufural Imine-Decorated Halloysites as the Efficient Catalyst in regioselective Synthesis of Triazoles

کشور محل برگزاری: اسپانیا

دانشکده: دانشکده فیزیک شیمی

تاریخ عزیمت: 9/7/96

تاریخ بازگشت:  13/7/96


کد:  2249
گروه: دانشکده فیزیک شیمی