مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 211 مرتبه
SQU Chemistry Conference Green& Sustainable

دکتر لیلا فتوحی ، کشور عمان ،دانشکده فیزیک شیمی

تاریخ عزیمت: 21/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96


نام و نام خانوادگی : دکتر لیلا فتوحی

عنوان مقاله: A Sensing Platform for Simultaneous Determination of Hydroquinone, Catechol and Resorcinol Based on Polymeric Matrix Decorated with Aunanoparticles

کشور محل برگزاری: عمان

دانشکده: شیمی فیزیک

تاریخ عزیمت: 21/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96


کد:  2268
گروه: دانشکده فیزیک شیمی