مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 305 مرتبه
3rd Asia International Conference 2017

دکتر مریم بناهان قمی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، کشور مالزی

تاریخ عزیمت: 17/9/96

تاریخ بازگشت:20/9/96

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم بناهان قمی

عنوان مقاله: The effect of management focal competencies on universities and higher education intuition.

کشور محل برگزاری:  مالزی

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت: 17/9/96

تاریخ بازگشت:  20/9/96


کد:  3309
گروه: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی