مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 279 مرتبه
3rd Asia International Conference 2017

دکتر هدی سادات محسنی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، کشور مالزی

تاریخ عزیمت : 17/9/96

تاریخ بازگشت:20/9/96

نام و نام خانوادگی : دکتر هدی سادات محسنی سهی

عنوان مقاله: A Bibliometric Analysis of the Journal Studies in Higher Education (1990-2016)

کشور محل برگزاری:  مالزی

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت: 17/9/96

تاریخ بازگشت:  20/9/96


کد:  3310
گروه: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی