مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 228 مرتبه
Quality and Innovation in Teacher Professional Development

دکتر محسن شیرازی زاده ، دانشکده ادبیات ، کشور لبنان

تاریخ عزیمت: 22/9/1396

تاریخ بازگشت:25/9/1396

نام و نام خانوادگی : دکتر محسن شیرازی زاده

عنوان مقاله: EFL Teachers’ Burnout: Dose Involvement in Reflective Practices Make a Difference?

کشور محل برگزاری:  لبنان

دانشکده: دانشکده ادبیات

تاریخ عزیمت: 22/9/96

تاریخ بازگشت:  25/9/96


کد:  3328
گروه: دانشکده ادبیات