اخبار دفتر همکاری های علمی و بین المللی

جستجو اخبار

اخبار دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا
16

دکتر توسلی در سخنرانی روز دوشنبه ۴ اردیبهست ۱۳۹۶ با عنوان: دانش مدرن از سنگ نگاره ها لب می گشاید.

دکتر توسلی در سخنرانی روز دوشنبه ۴ اردیبهست ۱۳۹۶ با عنوان: دانش مدرن از سنگ نگاره ها لب می گشاید.

                

نخست از یافته های "گوبکلی تپه" در جنوب ترکیه صحبت کرد. اینکه تمام توضیحات تاکنون تاریخی در باره نقش زراعت در شهرنشینی و اسکان، انسان- شکارچی را نقض می کند. سپس به علم(دانش) به معنی امروزی آن اشاره شد , که با "مدرن" و دوران روشنگری, انقلابی در پیشرفت تکنیکی بوجود آورده است. پس از توضیح تاریخی- فلسفی پیدایش و گسترش روشنگری( enlightment) یا "دوران مدرن" به پیامد هنری ادبی آن, یعنی رومانتیسم, پرداخته شد که جای خود را در اواخر سده ۱۹ میلادی به "مدرنیسم" در هنر داد. هنری که مطابق با روح زمان و پاسخی به پیشرفت صنعتی-تکنیکی دوران "مدرن" بود, زیرا انسان قربانی "پیشرفت" در تکنیک شده است. یعنی هنرمندان همواره زبان گویای دوران خود هستند و این را ما اکنون در یافته های باستانشناسی "گوبکلی تپه" نیز می بینیم که در ۱۴/۰۰۰ سال پیش شرایط زندگی انسان-شکارچی را حتی پیش از  إختراع خط به ما منتقل و دانش مدرن توانست لب از راز سکونت انسان بگشاید.

 دکتر توسلیی در سخنرانی روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت با عنوان: سینمای کیارستمی: پایه و پیام .                                                                          به پایه های روایی ادب پارسی از دوران فردوسی تا معاصر پرداخت، ایشان با توجه به زمینه های تاریخی اشغال ایران ازیورش اعراب تا استقلال کشوراز خلفا و دادن این استقلال به ترکان آسیای میانه و سپس ایلغار مغول و یورش تاتارها، ادبیات کلاسیک ایران را تبلور این شرایط و راوی بی وفایی دنیا، نیافتن دوست و زندگی گریز  دانست. بر پایه تحلیل آقای دکتر توسلی، ادبیات یا همان شعر نو از نیمایوشیج به زندگی پرداخت و اشعار سپهری در ستایش دوست، انگیزه کیارستمی در ساخت اولین فیلم تریلوژی او«خانه دوست کجاست» بود. سخنران سپس با تحلیل فیلم دوم تریلوژی «زندگی و دیگر هیچ. . .  » نشان میدهد که کارگردان کیارستمی با بهره گیری از ساختار نگرش عرفانی در شعر پارسی، یعنی هفت مرحله یا هفت سهر عشق، با مهندسی بسیار ماهرانه ساختار فیلم دوم تریلوژی به ستایش زندگی بر پایه اشعار خیام ، در منطقه زلزلهزده رودبار می پردازد.                            دکتر توسلی سپس با نمایش صحنه کوتاهی از فیلم  کلوز آپ استادی کیارستمی در واقعیت بودن سینما را تشریح نمود. به گمان سخنران فیلم کلوز آپ کیارستمی در تمام طول تاریخ سینما نظیر نداشته و تاکنون هیج کارگردانی نتوانسته تحقق رویا به واقعیت را روی پرده سینما به نمایش بگذارد. فیلم کلوزآپ نمایش باور کیارستمی است که «رویا می تواند واقعیت را دگرگون کند.» و کارگردان این باور را بر پرده سینما نشان می دهد.


تعداد مشاهده خبر: (295)
کد خبر: 1038
 • دکتر توسلی در سخنرانی روز دوشنبه ۴ اردیبهست ۱۳۹۶ با عنوان: دانش مدرن از سنگ نگاره ها لب می گشاید.
 • دکتر توسلی در سخنرانی روز دوشنبه ۴ اردیبهست ۱۳۹۶ با عنوان: دانش مدرن از سنگ نگاره ها لب می گشاید.
 • دکتر توسلی در سخنرانی روز دوشنبه ۴ اردیبهست ۱۳۹۶ با عنوان: دانش مدرن از سنگ نگاره ها لب می گشاید.
 • دکتر توسلی در سخنرانی روز دوشنبه ۴ اردیبهست ۱۳۹۶ با عنوان: دانش مدرن از سنگ نگاره ها لب می گشاید.
 • دکتر توسلی در سخنرانی روز دوشنبه ۴ اردیبهست ۱۳۹۶ با عنوان: دانش مدرن از سنگ نگاره ها لب می گشاید.

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: