اخبار دفتر همکاری های علمی و بین المللی

جستجو اخبار

اخبار دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا
04

نشست مشترک مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا و نماینده رییس دانشگاه خصوصی کاتب افغانستان(19/2/1396)

درپی امضای تفاهم نامه با دانشگاه خصوصی کاتب افغانستان طی سفر ریاست وقت دانشگاه الزهرا به کابل در دی ماه 1395،، به درخواست دانشگاه کاتب نشستی در روز 19 اردیبهشت ماه 96 در محل مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا با حضور کارشناسان ارشد مرکز و نماینده رییس دانشگاه کاتب برگزار شد. در این نشست تجربیات دانشگاه الزهرا درخصوص ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارائه گردید. در ادامه کارشناسان مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا به پرسش های نماینده دانشگاه کاتب در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد دانشگاه پاسخ دادند. در این نشست موضوع تبادل لینک وبسایت دو دانشگاه مورد توافق قرار گرفت. همچنین تجربیات دانشگاه در مورد نظام های رتبه بندی، نحوه ارزیابی نظام های مذکور و نیز شاخص های هریک از نظام های رتبه بندی بین المللی، تشریح گردید. در پایان نشست به منظور آشنایی بیشتر دانشگاه کاتب با فعالیتهای ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه الزهرا تعداد چهار جلد کتاب از انتشارات مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه به  نماینده آن دانشگاه اهداشد.

 


تعداد مشاهده خبر: (433)
کد خبر: 2071

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: