اخبار دفتر همکاری های علمی و بین المللی

جستجو اخبار

اخبار دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا
21

برگزاری کارگاه آموزشی آزمون های تشخیصی شخصیت توسط عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در موسسه آموزش عالی خصوصی اشراق هرات-افغانستان22-18 تیرماه 1396

برگزاری کارگاه آموزشی آزمون های تشخیصی شخصیت توسط عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در موسسه آموزش عالی خصوصی اشراق هرات-افغانستان22-18 تیرماه 1396

پیرو امضای یادداشت تفاهم همکاری آموزشی دانشگاه الزهرا با موسسه آموزش عالی اشراق هرات در دی ماه سال گذشته طی سفر رییس و مدیر بین الملل دانشگاه الزهرا به افغانستان، دومین کارگاه آموزشی دانشگاه الزهرا  در تاریخ 18 تا 22 تیرماه 1396 دردانشگاه اشراق برگزار شد. دکتر مهرانگیز پیوسته گر، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، با سفر به هرات کارگاه آموزشی سه روزه آزمون های تشخیصی شخصیت را باحضور دانشجویان مشتاق دانشگاه اشراق هرات برگزار نمود. این کارگاه آموزشی دومین رویداد از این دست است که در راستای اجرایی سازی یادداشت تفاهم همکاری بین دو دانشگاه برگزار می شود. اسفندماه سال گذشته نیز گارگاه آموزشی رفتارحرکتی با حضور 14 تن از دانشجویان برتر دانشگاه اشراق در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا برگزار گردید. 


تعداد مشاهده خبر: (472)
کد خبر: 2088
  • برگزاری کارگاه آموزشی آزمون های تشخیصی شخصیت توسط عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در موسسه آموزش عالی خصوصی اشراق هرات-افغانستان22-18 تیرماه 1396
  • برگزاری کارگاه آموزشی آزمون های تشخیصی شخصیت توسط عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در موسسه آموزش عالی خصوصی اشراق هرات-افغانستان22-18 تیرماه 1396
  • برگزاری کارگاه آموزشی آزمون های تشخیصی شخصیت توسط عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در موسسه آموزش عالی خصوصی اشراق هرات-افغانستان22-18 تیرماه 1396
  • برگزاری کارگاه آموزشی آزمون های تشخیصی شخصیت توسط عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در موسسه آموزش عالی خصوصی اشراق هرات-افغانستان22-18 تیرماه 1396
  • برگزاری کارگاه آموزشی آزمون های تشخیصی شخصیت توسط عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در موسسه آموزش عالی خصوصی اشراق هرات-افغانستان22-18 تیرماه 1396

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: