اخبار دفتر همکاری های علمی و بین المللی

جستجو اخبار

اخبار دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا
24

تشکیل اولین نشست رییسان کارگروه ملی هماهنگی و پی گیری همکاری های علمی بین المللی: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 20 تیرماه 1396

تشکیل اولین نشست رییسان کارگروه ملی هماهنگی و پی گیری همکاری های علمی بین المللی:  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 20 تیرماه 1396

مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم با عنایت به اهمیت استقلال دانشگاه ها به عنوان پایگاه های تولید و  انتشار علم در کشور در  بین المللی سازی آموزش عالی  ، و نیز با توجه به سیاست های جدید همکاری های بین المللی در راستای تعمیق و توسعه همکاری های علمی منطقه ای و جهانی، اقدام به تشکیل کارگروه های علمی بین المللی به عنوان نهادهای تصمیم گیرنده و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی دوجانبه و چند جانبه نموده است. هدف اصلی ایجاد این کارگروه ها هماهنگی  اقدامات در دست انجام و پیگیری توافقهای انجام شده همکاری علمی با دانشگاههای خارج از کشور است. در همین راستا نخستین نشست وزارتی کارگروه ملی همکاری علمی با دانشگاهها و موسسات پژوهشی روز سه شنبه 20 تیرماه 1396 در دفتر وزارت علوم تشکیل شد. رییس دانشگاه علم و صنعت که ریاست کارگروه همکاری علمی با آلمان را برعهده دارد در این نشست گزارشی از فعالیتهای انجام شده و پیشرفتهای به دست آمده را ارائه داد. دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اهمیت بهره گیری مناسب از فرصت فراهم آمده برای توسعه همکاری با مراکز پیشرفته علمی خارج از کشور در جهت پیشبرد و ارتقائ کیفیت آموزش عالی کشور مواردی چند از راهکارهای  موجود برای جذب استادان ممتاز بین المللی، ارائه واحدهای درسی به زبان دوم برای دانشجویان بین المللی، و راه اندازی دوره های آموزشی مشترک با دانشگاههای معتبر خارج از کشور را بیان نمود.

در این نشست دکتر برخورداری رییس دانشگاه علم و صنعت و رییس کارگروه همکاری با آلمان نیز به توافق های انجام شده طی چندماه اخیر با مراکز صنعتی و پژوهشی آلمانی  اشاره نمود. این گونه توافقها می تواند منجر به به ارتقائ ارتباط دانشگاه و صنعت گردد که از اهداف راهبردی وزارت متبوع به شمار می رود.


تعداد مشاهده خبر: (288)
کد خبر: 2089
  • تشکیل اولین نشست رییسان کارگروه ملی هماهنگی و پی گیری همکاری های علمی بین المللی:  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 20 تیرماه 1396
  • تشکیل اولین نشست رییسان کارگروه ملی هماهنگی و پی گیری همکاری های علمی بین المللی:  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 20 تیرماه 1396
  • تشکیل اولین نشست رییسان کارگروه ملی هماهنگی و پی گیری همکاری های علمی بین المللی:  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 20 تیرماه 1396

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: