اخبار دفتر همکاری های علمی و بین المللی

جستجو اخبار

اخبار دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا
06

برگزاری سخنرانی تخصصی آقای حسین حسینی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه کلگری کانادا از انجمن بین المللی مدیران ایرانی

امروز دوشنبه مورخ  6/2/1395 ساعت 10 در سالن مصلی نژاد، با همکاری معاونت پژوهشی اجرایی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی و دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه سخنرانی تخصصی با موضوع: "تطبیق مدل هتلینگ با داده های منابع طبیعی در قرن بیستم" توسط آقای حسین حسینی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه کلگری کانادا از انجمن بین المللی مدیران ایرانی با استقبال اساتید و دانشجویان علاقمند  برگزار گردید. 
براساس تئوری هتلینگ (۱۹۳۱) در اقتصاد منابع طبیعی، در صورت ثابت و همگن بودن ذخیره منبع طبیعی و مانا بودن تقاضا، تفاضل قیمت منبع طبیعی و هزینه نهایی استخراج با نرخی برابر با نرخ بهره در طی زمان افزایش و میزان تولید از منبع طبیعی کاهش می یابد. دلیل این امر فرض نبودن آربیتراژ است: برای بی تفاوت بودن تولیدکننده بین استخراج در این دوره و آینده، تولیدکننده باید بازدهی برابر با بازارهای دیگر دریافت کند. علیرغم وجود شواهد تئوریک فراوان برای وجود قیمت های افزایشی و تولید کاهشی، داده ها حکایت از روند کاهشی قیمت حقیقی منابع طبیعی و افزایشی میزان تولید آن ها طی یک قرن گذشته دارند. این مقاله مدلی از رشد اقتصادی درونزا در چارچوب فروض هتلینگ و نیز پیشرفت تکنولوژیک اریب ارائه می دهد تا نتایج هتلینگ را با داده های موجود تطبیق دهد. در این مدل، پیشرفت تکنولوژیک می تواند به سمت بخش تولید منابع طبیعی یا بخش کالاهای نهایی اریب باشد. نتایج مدل نشان می دهد هر چند در ابتدا، تولید از منبع طبیعی مسیری افزایشی همانند داده های قرن بیستم دارد، در بلندمدت همانند نتایج هتلینگ تولید کاهش خواهد یافت. همچنین برخلاف نتایج مدل اولیه هتلینگ قیمت حقیقی منابع طبیعی همواره کاهشی خواهد بود.


تعداد مشاهده خبر: (622)
کد خبر: 806

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: