بخش های دفتر » بخش ارتباطات دانشگاهی و ماموریت های بین المللی » تفاهم نامه های علمی پژوهشی
تفاهم نامه ها

 تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی و فرهنگی با دانشگاههای خارجی
لیست تفاهم نامه های همکاری آموزشی پژوهشی خارجی


فهرست تفاهم نامه های عملیاتی شده دانشگاه الزهرا با دانشگاه های خارجی


متن پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا(س) با دانشگاههای خارجی

فرایند


امضای یادداشت تفاهم همکاری های دانشگاهی که معمولا طی بازدیدهای متقابل رییسان دانشگاه های معتبر خارجی از دانشگاه الزهرا(س) یا رییس و مسئولان دانشگاه الزهرا از دانشگاه های خارجی اتفاق می افتد، یکی از راه های توسعه علمی دانشگاه است.
از دستاوردهای مهم اجرایی سازی یادداشت تفاهم های بین المللی میتوان به نکات ذیل اشاره کرد:
الف – معرفی ظرفیت علمی دانشگاه الزهرا(س) به دیگر دانشگاه های جهان
ب – توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ازطریق تبادل استاد و دانشجو
پ - به روز شدن سطح دانش تخصصی پژوهشگران دانشگاه الزهرا از طریق همکاری های دوجانبه
ت – بهره مندی از امکانات و خدمات دانشگاه های همکار
متن تنظیم شده یادداشت تفاهم دانشگاه الزهرا(س) با دانشگاه های معتیر خارجی که بر اساس متن پیش نویس یادداشت تفاهم مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تایید وزارت متبوع رسیده است، مبنای کار امضای یادداشت تفاهم های خارجی قرار می گیرد. به منظور پیشگیری از مشکلات احتمالی از مسئولان محترم واحدهای تابعه دانشگاه الزهرا تقاضا داریم به منظور آغاز هرگونه همکاری با موسسه های مشابه خارج از کشور از این متن استفاده فرمایند.
می باشد. (Memorandum of Understanding) عنوان انگلیسی یادداشت تفاهم
یادداشت تفاهم به دو زبان فارسی و انگلیسی و یک زبان سوم _ به درخواست طرف مقابل _ به صورت هم زمان به امضا می رسد.

پیگیری و اجرایی سازی یادداشت تفاهم ها


فرایند اجرایی سازی یادداشت تفاهم ها ی خارجی در دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا(س) تاکنون 43 یادداشت تفاهم همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه های خارجی به امضا رسانده است که متن تمامی آنها (با تعیین کلمه عبور ) برای مسئولان محترم واحدهای تابعه قابل رویت است تا با تعیین زمینه های مناسب برای آغاز یا توسعه همکاری، پیشنهادهای واحدهای تابعه خود را برای اجرایی سازی مفاد یادداشت تفاهم ارائه دهند. بدیهی است تمامی موارد همکاری های پیشنهادی در چارچوب یادداشت تفاهم های امضاشده مورد حمایت و ضمانت مالی دانشگاه قرار خواهد گرفت.
انعقاد قرارداد همکاری در چارچوب یادداشت تفاهم های امضا شده با دانشگاه های معتبر خارجی شامل انجام طرح پژوهشی مشترک، مبادله استاد و دانشجو، انتشارات مشترک ( کتاب، نشریه، مقاله مشترک)، داوری و یا راهنمایی مشترک پایان نامه دانشجویان، برگزاری کنفرانس ها و نشست های علمی مشترک، برگزاری برنامه های فرهنگی، جشنواره ها و مسابقه های ورزشی مشترک، تاسیس رشته های مشترک، برگزاری دوره های مشترک تحصیلات تکمیلی، انتقال دانش فنی و یافته های پژوهشی می تواند انجام پذیرد.زمینه سازی برای امضای یادداشت تفاهم های تازه

دانشکده ها و سایر واحدهای تابعه دانشگاه الزهرا در صورت داشتن ارتباط فعال با دانشکده ها و موسسه های پژوهشی معتبر خارجی می توانند به عنوان یک گام موثر با پیشنهاد امضای یادداشت تفاهم و یا عقد قرارداد همکاری در چارچوب یادداشت تفاهم موجود در رشته های برتر و نقاط قوت علمی آن موسسات ارتباط فعال داشته باشند