بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » سمینارهای علمی بین المللی » دانشکده ادبیات
شرکت در سمینارهای علمی و بین المللی


شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی - بین المللی با ارائه مقاله  

مدارک مورد نیاز :

1 - فرم ها تکمیل شده تقاضای سفر
(در بخش فرم ها موجود می باشد)   

2- پذیرش مقاله از سوی برگزارکنندگان همایش و یا کنفرانس

3-  خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی

4-  اصل مقاله

5- صورتجلسه گروه

6- صورتجلسه دانشکده

7- برای متقاضیانی که قبلا از طریق دانشگاه برای ارائه مقاله اعزام گردیده اند ارائه یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی  که متقاضی باید نویسنده اصلی و یا نفراول،باشد الزامی می باشد.


مراحل اجرایی قبل از سفر:


1- تحویل مدارک مورد نیاز به مدیر گروه 

 2- طرح و تصویب در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده

 3- ارسال مدارک و نظر مساعد شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده از طریق ریاست دانشکده به مدیریت همکاری های علمی بین المللی

 4- دریافت مدارک و بررسی مدارک ارسالی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

5-  ارسال پرونده تقاضا برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه

دریافت پرونده ارسالی همراه با نظر مساعدشورای پژوهشی

 6- تکمیل فرم حراست توسط متقاضی

 7- تهیه و ارسال نامه برای حراست توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

8-  تهیه و ارسال نامه به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

9- تهیه نامه معرفی عضو هیات علمی به بانک ملت جهت خرید ارز مبادله ای با امضای معاونت و مدیر اداری مالی دانشگاه توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

10-  صدور حکم ماموریت توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی


مدارک لازم جهت ارسال گزارش سفر پس از اتمام سفر و بازگشت به مدیریت همکاری های علمی بین المللی :

گزارش مالی:


1- تکمیل فرم هزینه کرد پژوهشی و اخذ امضاها (این فرم در سایت معاونت پژوهشی قرار دارد): http://research.alzahra.ac.ir/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17&Itemid=408

2- اصل لاشه بلیط

3-  فاکتور هزینه های هتل، ایاب ذهاب و ...

4- کپی صفحه اصلی پاسپورت و صفحه مربوط به ویزا و مهر ورود و خروخ

5- فیش واریزی عوارض خروج

6- تایید واریز حق ثبت نام


گزارش علمی:


1- گزارش سفر مشروح  به صورت تایپ شده با تأیید گروه و دانشکده (گزارش سفر حداقل بیش از سه صفحه باشد.)

2- برنامه کنفرانس با مشخص نمودن زمان ارائه متقاضی (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

3-  اصل مقاله چاپ شده در کنفرانس (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

4- ارائه اصل گواهی شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس

5- تکمیل فرم گزارش سفر حراست از سوی متقاضی


مراحل اجرایی بعد از سفر:

1- ارسال گزارش سفر به مرکز همکاری های علمی بین المللی از سوی مدیریت همکاری های علمی بین المللی

2-  ارسال گزارش سفر به همراه لاشه بلیط و فاکتور های ارائه شده به معاونت پژوهشی جهت پرداخت هزینه از محل گرنت تخصیص یافته به متقاضی 

 * تقاضای سفر می بایست1 ماه قبل از سفر به مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه ارسال شود.


فرمهای شرکت در سمینار خارجی

نمودار شرکت در سمینار


شرکت اعضای هیات علمی در سمینار های داخلی

نمودار فرایند شرکت در سمینارهای داخلی

فرم تقاضای سفر داخلی

گزارش سفرهای علمی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

(گروه دانشکده ادبیات)
 Word Congress for Middle Eastern Studies

دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان ، دانشکده ادبیات ، کشور اسپانیا

تاریخ عزیمت: 24/4/97

تاریخ بازگشت: 1/5/97 عرفان، تصوف و ادب فارسی

دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان، دانشکده ادبیات ، کشور افغانستان

تاریخ عزیمت: 31/1/97

تاریخ بازگشت:  4/2/97 Quality and Innovation in Teacher Professional Development

دکتر محسن شیرازی زاده ، دانشکده ادبیات ، کشور لبنان

تاریخ عزیمت: 22/9/1396

تاریخ بازگشت:25/9/1396


 همایش انستیتو شرق شناسی " ایران و روسیه: 5قرن همکاری"

خانم ناهیده کلاشی ، دانشکده ادبیات ، کشور روسیه

تاریخ عزیمت: 23/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96 موتمر العمید العلمی العالمی الرابع الامن الثقافی

دکتر انسیه خزعلی، دانشکده ادبیات

کشور عراق

تاریخ عزیمت: 21/6/96

تاریخ بازگشت:  24/6/96 15th Asia TEFL International Conference.64th TEFLIN International Conference

دکتر زهره نفیسی، کشور اندونزی

دانشکده : ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ عزیمت:21/4/96

تاریخ بازگشت:25/4/96


 International CALL Conference: CALL in Context

دکتر سیده سوسن مرندی، کشور آمریکا

دانشکده: ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ عزیمت:14/4/96

تاریخ بازگشت:19/4/96


 مطالعه تطبیقی ادبیات فارسی و ادبیات ایتالیایی

دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان، کشور ایتالیا

دانشکده ادبیات

تاریخ عزیمت:11/12/95

تاریخ بازگشت:14/12/95


 International symposium Konya in Islamic civilization

دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان،ترکیه

دانشکده ادبیات

تاریخ عزیمت:  1395/9/26

تاریخ بازگشت:1395/9/30


 لنری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک

دکتررقیه رستم پورملکی،عراق

دانشکده :ادبیات

تاریخ عزیمت:1395/7/27

تاریخ بازگشت:1395/7/30


 دراسه فی بیته الشخصیه اللروایه الفلسطسنیه المقامه

 دکتر رقیه رستم پور، لبنان،  دانشکدهادبیات، 

تاریخ عزیمت28/2/95، تاریخ بازگشت:  1/3/95


 همایش بین المللی عرفان اسلامی
دکتر مهین پناهی ، هند

 طلوع نیمی از شمس دل حافظیان
دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان،هند

 مشکلات و چشم اندازها . مسائل مربوط به آموزش زبان روسی به خارجی ها
دکتر زینب صادقی سهل آباد،روسیه

 مشکلات و چشم اندازها . مسائل مربوط به آموزش زبان روسی به خارجی ها
دکتر سعیده دست آموز،روسیه

صفحه بندی - صفحه 1 از 2
   صفحه بعد