بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » سمینارهای علمی بین المللی » دانشکده فیزیک شیمی
شرکت در سمینارهای علمی و بین المللی


شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی - بین المللی با ارائه مقاله  

مدارک مورد نیاز :

1 - فرم ها تکمیل شده تقاضای سفر
(در بخش فرم ها موجود می باشد)   

2- پذیرش مقاله از سوی برگزارکنندگان همایش و یا کنفرانس

3-  خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی

4-  اصل مقاله

5- صورتجلسه گروه

6- صورتجلسه دانشکده

7- برای متقاضیانی که قبلا از طریق دانشگاه برای ارائه مقاله اعزام گردیده اند ارائه یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی  که متقاضی باید نویسنده اصلی و یا نفراول،باشد الزامی می باشد.


مراحل اجرایی قبل از سفر:


1- تحویل مدارک مورد نیاز به مدیر گروه 

 2- طرح و تصویب در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده

 3- ارسال مدارک و نظر مساعد شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده از طریق ریاست دانشکده به مدیریت همکاری های علمی بین المللی

 4- دریافت مدارک و بررسی مدارک ارسالی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

5-  ارسال پرونده تقاضا برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه

دریافت پرونده ارسالی همراه با نظر مساعدشورای پژوهشی

 6- تکمیل فرم حراست توسط متقاضی

 7- تهیه و ارسال نامه برای حراست توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

8-  تهیه و ارسال نامه به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

9- تهیه نامه معرفی عضو هیات علمی به بانک ملت جهت خرید ارز مبادله ای با امضای معاونت و مدیر اداری مالی دانشگاه توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

10-  صدور حکم ماموریت توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی


مدارک لازم جهت ارسال گزارش سفر پس از اتمام سفر و بازگشت به مدیریت همکاری های علمی بین المللی :

گزارش مالی:


1- تکمیل فرم هزینه کرد پژوهشی و اخذ امضاها (این فرم در سایت معاونت پژوهشی قرار دارد): http://research.alzahra.ac.ir/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17&Itemid=408

2- اصل لاشه بلیط

3-  فاکتور هزینه های هتل، ایاب ذهاب و ...

4- کپی صفحه اصلی پاسپورت و صفحه مربوط به ویزا و مهر ورود و خروخ

5- فیش واریزی عوارض خروج

6- تایید واریز حق ثبت نام


گزارش علمی:


1- گزارش سفر مشروح  به صورت تایپ شده با تأیید گروه و دانشکده (گزارش سفر حداقل بیش از سه صفحه باشد.)

2- برنامه کنفرانس با مشخص نمودن زمان ارائه متقاضی (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

3-  اصل مقاله چاپ شده در کنفرانس (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

4- ارائه اصل گواهی شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس

5- تکمیل فرم گزارش سفر حراست از سوی متقاضی


مراحل اجرایی بعد از سفر:

1- ارسال گزارش سفر به مرکز همکاری های علمی بین المللی از سوی مدیریت همکاری های علمی بین المللی

2-  ارسال گزارش سفر به همراه لاشه بلیط و فاکتور های ارائه شده به معاونت پژوهشی جهت پرداخت هزینه از محل گرنت تخصیص یافته به متقاضی 

 * تقاضای سفر می بایست1 ماه قبل از سفر به مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه ارسال شود.


فرمهای شرکت در سمینار خارجی

نمودار شرکت در سمینار


شرکت اعضای هیات علمی در سمینار های داخلی

نمودار فرایند شرکت در سمینارهای داخلی

فرم تقاضای سفر داخلی

گزارش سفرهای علمی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

(گروه دانشکده فیزیک شیمی)
 NanoBio 2018

دکتر لیدا فتوحی ، دانشکده فیزیک شیمی، کشور یونان

تاریخ عزیمت: 1/7/97

تاریخ بازگشت:  7/7/97 4th International Conference on Physics

دکتر ناهید ملکی جیرسرایی، دانشکده فیزیک شیمی ، کشور آلمان

تاریخ عزیمت: 25/6/97

تاریخ بازگشت:  28/6/97

 


 اجرایی سازی تفاهم نامه فیمابین دانشگاه الزهرا(س) و دانشگاه دوزجه

دکتر طیبه حسین نژاد ، دانشکده فیزیک شیمی ، کشور ترکیه

تاریخ عزیمت: 11/6/97

تاریخ بازگشت:  19/6/97 24th Global Organic & Inorganic Chemistry Conference(GOICC 2018)

دکتر مجید هروی ، دانشکده فیزیک شیمی ، کشور کانادا

تاریخ عزیمت: 25/4/97

تاریخ بازگشت: 29/4/97 Nanotechnology

دکتر صدیقه دادرس، دانشکده فیزیک شیمی ، کشور امارات

تاریخ عزیمت: 3/4/97

تاریخ بازگشت: 7/4/97 6th International conference on Nano and Materials Science

دکتر مجید ممهد هروی ، دانشکده فیزیک شیمی ،کشور آمریکا

تاریخ عزیمت:23/10/1396

تاریخ بازگشت:28/10/1396


 SQU Chemistry Conference Green& Sustainable

دکتر لیلا فتوحی ، کشور عمان ،دانشکده فیزیک شیمی

تاریخ عزیمت: 21/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96 2nd International Conference on Pharmaceutical Chemistry

دکتر طیبه حسین نژاد،دانشکده فیزیک شیمی

کشور اسپانیا

تاریخ عزیمت: 9/7/96

تاریخ بازگشت:  13/7/96
 8th International Meeting on Halogen Chemistry(HALCHEM VIII)

دکتر مرتضی شیری،دانشکده فیزیک شیمی

کشور ژاپن

تاریخ عزیمت: 19/6/96

تاریخ بازگشت:  25/6/96 China Nano 2017

دکتر زهرا طالب پور، دانشکده فیزیک شیمی

کشورچین

تاریخ عزیمت: 6/6/96

تاریخ بازگشت:  10/6/96 21st International Conference Organic Synthesis

 دکتر مرتضی شیری،کشور  هند

دانشکده: فیزیک- شیمی

تاریخ عزیمت: 20/9/95

تاریخ بازگشت:  27/9/95 3rd International Conference on Past and Present Research Systems of Green Chemistry

دکتر مجید ممهد هروی ، آمریکا

دانشکده ،فیزیک شیمی

تاریخ عزیمت:95/2/27

تاریخ بازگشت:95/7/1


 5th International Conference on Nanotechnology

دکتر طیبه حسین نزاد ، ترکیه

دانشکده: فیزیک شیمی

تاریخ عزیمت:95/6/10

تاریخ بازگشت:95/6/13


 International Conference on stereochemistry

دکتر مجید ممهد هروی ، برزیل

دانشکده فیزیک شیمی

تاریخ عزیمت:26/5/95

تاریخ بازگشت:30/5/95


 EMN Meeting on Liquid Crystal Energy Materials Nanotechnology
دکتر سعیده شعاری نژاد، آمریکا

صفحه بندی - صفحه 1 از 2
   صفحه بعد