بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » فرصت مطالعاتی
فرصت مطالعاتی

فرآیند انجام فرصت مطالعاتی

مراحل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی 


1 - تقاضای فرد به همراه پذیرش از دانشگاه مربوطه و تکمیل فرم ج
2 - تأیید شورای گروه و دانشکده به همراه آخرین فرم ارتقاء و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه
3 - دریافت ، بررسی و تکمیل پرونده فرصت مطالعاتی و طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
4 - تکمیل و ارسال فرم الف ، ب ، د و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه
5 - ارسال مدارک برای معاون آموزشی دانشگاه جهت طرح در هیات ممیزه
6- استعلام از معاون اداری –مالی جهت بلا مانع بودن سفر بر اساس مقررات
7 - استعلام از معاون آموزشی جهت بلا مانع بودن سفر بر اساس مقررات آموزشی
8 - ارسال پرونده کامل به ریاست دانشگاه جهت تأیید ایشان
9 - ا رسال تأییدیه ریاست دانشگاه به فرد متقاضی
10 - استعلام از حراست دانشگاه
11 – اعلام تاریخ خروج از کشور از سوی متقاضی
12 - اعلام تاریخ خروج از کشور به معاونت اداری مالی دانشگاه و تقاضای اجرای مراحل اداری پرداخت ها و گرفتن تعهد محضری و صدور حکم ماموریت
13 - اعلام فرصت مطالعاتی وتاریخ خروج از کشور به معاونت پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
14 - دریافت گزارشات 3 ماهه از طریق گروه و دانشکده و ارسال برای شورای پژوهشی دانشگاه
15 - ارسال گزارش کامل فرصت مطالعاتی به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
16 - هماهنگی جهت برگزاری یک جلسه سخنرانی در دانشکده در ارتباط با موضوع فرصت مطالعاتی
17 - اقدام جهت لغو تعهد رسمی بعد از اتمام تاریخ تعهد

 آیین نامه فرصت مطالعاتی 

    شيوه نامه فرصت مطالعاتي

 اصلاحیه آیین نامه فرصت مطالعاتی

نمودار فرایند فرصت مطالعاتی

فرم استفاده از فرصت مطالعاتی

  شیوه نامه پذیرش اعضای هیات علمی خارج از کشورمتقاضی فرصت مطالعاتیدر دانشگاه الزهرا(س)

  فرم پذیرش اعضای هیات علمی خارج از کشور متقاضی فرصت مطالعاتی در دانشگاه الزهرا(س)

گزارش فرصت های مطالعاتی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

 ماموریت پژوهشی: همزیستی یا تقابل فرهنگ گرایی و فایده گرایی
نام ونام خانوادگی:  دکتر مرتضی منادی
مقصد: کشور فرانسه، دانشگاه پاریس 10 
تاریخ عزیمت: 24/4/1396 
 تاریخ بازگشت:25/6/1396 زیبا شناسی فرهنگی، مطالعات تجسمی نشانه های دانشگاهی و شهری
نام ونام خانوادگی:  دکنر اشرف السادات موسوی لر
مقصد: کشور سوئد، دانشگاه گوتنبرگ
تاریخ عزیمت:  1395/6/10
 تاریخ بازگشت:1396/6/10