بخش های دفتر » بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری بین المللی » همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم
Enter Title

پایگاه همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم دانشگاه الزهرا(س)


تسهیلات پایگاه دانشگاه الزهرا(س)برای دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم:


    حوزه های تخصصی پایگاه دانشگاه الزهرا

سایر تسهیلات موجود در پایگاه همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم:

·        اشتغال در شركت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های زایشی( Spinoff) دانشگاه‌ها

·        تسهیلات حمایت از فعالیت‌های فناورانه (شرکت‌های دانش‌بنیان)مخاطبان

۱- دانش‌آموختگان: فارغ‌التحصیلان دكترای تخصصی (PhD) ایرانی غیرمقیم یکی از دانشگاه های برتر دنیا كه ترجیحاً از مدت فارغ‌التحصیلی ایشان بیش از ۳ سال نگذشته باشد.
۲- متخصصان و كارآفرینان: مدیران، مشاوران،کارشناسان و سهامداران شركت‌های معتبر دانش‌ بنیان دنیا و كارآفرینان ایرانی غیرمقیم در حوزه‌های فناوری.
۳- اساتید: اساتید (اعم از استاد تمام، دانشیار و یا استادیار) برجسته ایرانی شاغل در یکی از دانشگاه های برتر دنیا.
✱ یادآوری: دانشگاه های برتر دنیا شامل ۴۰۰ دانشگاه برتر بر اساس مرجع رتبه بندی QS و همچنین موسسات تحقیقاتی برتر دنیا بر اساس مرجع رتبه بندی Scimago می باشد.

فرایند اجرای طرح