دوشنبه 23 فروردین 1400          
    بخش های دفتر » بخش ارتباطات دانشگاهی و ماموریت های بین المللی » تفاهم نامه های علمی پژوهشی
تفاهم نامه ها

 تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی و فرهنگی با دانشگاههای خارجی

 

 

 

فهرست تفاهم نامه های همکاری آموزشی پژوهشی خارجی

 

فهرست تفاهم نامه های عملیاتی شده دانشگاه الزهرا با دانشگاه های خارجی

 

متن پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا(س) با دانشگاههای خارجی

 

فرایند اجرایی سازی یادداشت تفاهم ها ی خارجی در دانشگاه الزهرا

 

 

فرایند اجرایی سازی یادداشت تفاهم های امضاشده دانشگاه الزهرا با دانشگاههای خارجی:

 

دانشگاه الزهرا(س) تاکنون حدود 100 مورد یادداشت تفاهم همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه های خارجی به امضا رسانده است که متن تمامی آنها (با تعیین کلمه عبور ) برای مسئولان محترم واحدهای تابعه دانشگاه الزهرا قابل رویت است. همکاران می توانند با تعیین زمینه های مناسب برای آغاز یا توسعه همکاری، پیشنهادهای واحدهای تابعه خود را برای اجرایی سازی مفاد یادداشت تفاهم ارائه دهند. بدیهی است تمامی موارد همکاری های پیشنهادی در چارچوب یادداشت تفاهم های امضاشده مورد حمایت دانشگاه قرار خواهد گرفت. یادداشت تفاهم های همکاری آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با دانشگاههای معتبر خارج از کشور، معمولا شامل موارد ذیل می باشند:

*همکاری های آموزشی، تدریس مشترک به صورت مجازی

*راهنمایی و مشاوره مشترک پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

*برگزاری کنفرانس ها و نشست های علمی مشترک به صورت مجازی

* انجام طرح های پژوهشی مشترک

 *تاسیس دوره های مشترک تحصیلات تکمیلی با ارائه مدرک مشترک

*انتشارات مشترک ( کتاب، نشریه، مقاله مشترک)

*استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و تخصصی و انتقال فناوری

*دسترسی به کتابخانه های تخصصی دانشگاهی

 

به منظور اجرایی سازی موارد فوق، در فرایند امضای یادداشت تفاهم با دانشگاههای خارجی موارد ذیل انجام می پذیرد: 

- تعیین نماینده از سوی دوطرف برای پی گیری موارد همکاری با ذکر نام و شماره تماس و نشانی پست الکترونیک در متن یادداشت تفاهم

- برنامه ریزی و برگزاری نشستهای مجازی مسئولان دو دانشگاه به منظور بررسی زمینه های همکاری و ارائه پیشنهادها و انجام مذاکرات لازم در زمینه پیشبرد همکاری ها

- ارسال متن یادداشت تفاهم امضا شده به دانشکده ها و کارگروه های همکاری بین المللی دانشگاه الزهرا، و اعلام آمادگی برای دریافت پیشنهادهای اجرایی سازی موارد تفاهم

- بررسی پیشنهادهای دریافتی و انجام مکاتبات لازم با دانشگاه همکار خارجی

- انجام مکاتبات و کسب مجوزهای لازم از وزارت متبوع برای اجرایی سازی همکاری ها

- پشتیبانی و انجام هماهنگی های لازم برای همکاری های آموزشی با اساتید دانشگاههای همکار و راهنمایی و مشاوره مشترک پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور اجرایی سازی همکاری ها

- برگزاری نشستهای تخصصی با شرکت اساتید دانشگاههای همکار و اساتید دانشگاه الزهرا در زمینه های مختلف تخصصی

- امضای قراردادهای همکاری در چهارچوب یادداشت تفاهم امضاشده با هماهنگی معاونت های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه

- انجام اقدامات و هماهنگی های لازم جهت تحقق موارد قرارداد همکاری و کسب مجوزهای لازم

- ارائه گزارش اجرایی سازی یادداشت تفاهم  ها به مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت متبوع.زمینه سازی برای امضای یادداشت تفاهم های جدید:دانشکده ها و سایر واحدهای تابعه دانشگاه الزهرا در صورت داشتن ارتباط فعال و انجام موارد همکاری با دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی معتبر خارجی می توانند پیشنهاد امضای یادداشت تفاهم و یا عقد قرارداد همکاری در چارچوب یادداشت تفاهم موجود با توجه به نقاط قوت علمی دانشگاه همکار خارجی را ارائه نمایند. انعقاد قرارداد همکاری در چارچوب یادداشت تفاهم های امضا شده با دانشگاه های معتبر خارجی شامل همکاریهای آموزشی مجازی، راهنمایی و مشاوره مشترک پایان نامه های دانشجویی، انجام طرح های پژوهشی مشترک، مبادله استاد و دانشجو، انتشارات مشترک ( کتاب، نشریه، مقاله مشترک)، برگزاری کنفرانس ها و نشست های علمی مشترک به صورت مجازی، تاسیس رشته های مشترک در مقطع کارشناسی ارشد، و برگزاری دوره دکترای مشترک می باشد.