دوشنبه 23 فروردین 1400          
    بخش های دفتر » بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری بین المللی » همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم
پایگاه همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم دانشگاه الزهرا(س)

 

پایگاه همکاری با متخصصان و کار آفرینان ایرانی خارج از کشور دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاه الزهرا (س)  طی امضای موافقت نامه با مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری به عنوان پایگاه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و در راستای بهره مندی از ظرفیت علمی ایرانیان مقیم خارج در قالب حمایت از انجام پروژه های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه (تأسیس شرکت‌های نوپا) و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی حضوری با حضور استادان و فارغ التصیلان دانشگاه‌های برتر جهان (آقا و خانم) آماده همکاری می باشد.
لینک سامانه ثبت نام تسهیلات international.bmn.ir

حمایت دوره پسا دکتري

 

شرایط برخورداری:

 • دانش‌آموختگان دوره دکتری يكي از دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی‌‌ برتر با رتبه ۱ تا ۱۵۰ بر اساس نظام ارزیابی.

 

 • دانش‌آموختگان دوره دکتری از یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱۵۱ تا ۴۰۰ بر اساس نظام ارزیابی و در صورت کسب حداقل امتیاز ۳۰۰ بر اساس جدول ارزیابی پیوست شماره ۱

 

 • متقاضیانی که دورهٔ پسادکتری خود را به مدت حداقل یک سال در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه۱ تا ۱۵۰ بر اساس نظام ارزیابی گذرانده‌اند در صورت کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی پیوست شماره ۱

 

 • متقاضیانی که دوره تکمیلی تخصصی/ Fellowship خود را به مدت حداقل یک سال در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۱۵۰ بر اساس نظام ارزیابی گذرانده‌اند در صورت کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی پیوست شماره ۱

 

 • دانش‌آموختگان دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی برتر با رتبه بالای ۴۰۰ بر اساس نظام ارزیابی، پس از درخواست مستقیم رئیس پایگاه تخصصی همکار و در صورت کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی پیوست شماره ۱

 

نکته: گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی-پژوهشی و بر اساس پروپوزال تحقیقاتی توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.

 

حمایت‌ها:

مدت زمان قرارداد ۱۴ ماه است؛ اختصاص مبلغ ماهانه ۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان بطور ناخالص (به ميزان حقوق استاديار پايه یک دانشگاه تهران) و پس از کسر کسورات قانونی(مالیات ۵ درصد) جهت پرداخت حقوق و مزايا.

 

اختصاص مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان عیدی متناسب با تعداد ماه قرارداد در بهمن ماه سال ۹۹ به صورت قطعی و بدون کسر مالیات.

 

اختصاص مبلغ تا سقف ۳۰ میلیون تومان به عنوان اعتبار پژوهشی وابسته به پروپوزال محقق .

 

بیمه پایه تامین اجتماعی متقاضی توسط پایگاه تخصصی همکار و از محل اعتبارات مرکز در مدت قرارداد و بیمه تکمیلی متقاضی توسط مرکز انجام می‌ شود.

 

اختصاص کمک هزینه سفر جهت حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر یا سفر مرتبط با موضوعات پروژه با تایید پایگاه تخصصی همکار به عنوان اعتبار پژوهشی سفر خارجی بر اساس جدول ذیل؛

 

تامین موارد زیر برای متقاضی توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌گیرد:

 

فضای استقرار و کامپیوتر شخصی مناسب

دسترسی به آزمایشگاه و کتابخانه

ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ

دسترسی به امکانات ورزشی و رفاهی

اختصاص تخفیف ۹۰ درصد تا سقف ۵ میلیون تومان جهت استفاده متقاضی از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور(labsnet.ir)

 

برای هر متقاضی در ۱۴ ماه، ۳۵ روز مرخصی استحقاقی در نظر گرفته می‌شود. همچنین ۱ ماه مرخصی جهت انجام فرآیند ارزیابی مدارک تحصیلی و شغل‌یابی متقاضی با هماهنگی پایگاه تخصصی همکار در نظر گرفته شده است.

 

فرصت مطالعاتی

 

شرایط برخورداری:

 • دانش‌آموختگان دوره دکتری يكي از دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی‌‌ برتر با رتبه ۱ تا ۱۵۰ بر اساس نظام ارزیابی همراه با سابقه دوره پسادکتری در یکی از ۱۵۰ دانشگاه برتر و کسب حداقل ۵۰۰ امتیاز از جدول ارزیابی پیوست شماره ۱
 • اساتید دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۴۰۰ بر اساس نظام ارزیابی با سابقه تدریس تمام وقت در خارج از کشور
 • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی-پژوهشی و بر اساس پروپوزال تحقیقاتی توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.

 

 

حمایت‌ها:

 • اختصاص مبلغ ماهانه ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان (به ميزان حقوق استاديار پايه یک در دانشگاه تهران) پس از کسر کلیه کسورات قانونی.
 • اختصاص اعتبار پژوهشي و فناوري تا سقف ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان متناسب با مدت دوره و نوع پروژه برای هر متقاضی.
 • اختصاص کمک هزینه سفر به کشور بر اساس جدول زیر؛ زمان پرواز اقامت فرودگاهی را شامل نمی‌گردد و صرفاً برای یک مسیر در نظر گرفته می‌شود.
 • اختصاص مبلغ ماهیانه تا سقف ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان جهت کمک هزینه اقامت در صورت نیاز متقاضی با ارائه اسناد مربوطه (اجاره نامه معتبر)

تأمین موارد زیر برای متقاضی که توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌گیرد:

 

فضای استقرار و کامپیوتر شخصی

دسترسی به آزمایشگاه و کتابخانه

صدور کارت شناسایی و کارت ویزیت

دسترسی به امکانات ورزشی و رفاهی

بیمه پایه تامین اجتماعی متقاضی توسط پایگاه تخصصی همکار و از محل اعتبارات مرکز در مدت قرارداد انجام می‌گردد. برای قراردادهای حداقل ۶ ماهه، بیمه تکمیلی متقاضی و افراد تحت تکفل ایشان، در مدت قرارداد توسط مرکز انجام می‌گردد.

 

 •  

مدت زمان استفاده از این حمایت حداقل ۳ ماه و حداکثر ۱۲ ماه است.

در صورت درخواست مستقیم رئیس پایگاه تخصصی همکار و با تایید مرکز، امکان تمدید مدت زمان استفاده از این حمایت تا ۶ ماه امکان‌پذیر است.

اساتید دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی برتر حداکثر ۲ مرتبه می‌توانند از کمک هزینه سفر در دو سال مختلف استفاده کنند.

 

 

همکاری به عنوان اساتید مدعو و معین

 

 

شرایط برخورداری:

 • اساتید دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۴۰۰ بر اساس نظام ارزیابی با سابقه تدریس تمام وقت در خارج از کشور.
 • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، با توجه به پیشینه، توانایی‌های علمی-پژوهشی و سابقه تدریس در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.
 •  
 • اختصاص مبلغ ماهانه معادل با حقوق دريافتی اساتيد دانشگاه با درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران پس از کسر کسورات قانونی جهت پرداخت حقوق و مزايا.
 • بیمه پایه تامین اجتماعی متقاضی توسط پایگاه تخصصی همکار و از محل اعتبارات مرکز در مدت قرارداد انجام می‌گردد. برای قراردادهای حداقل ۶ ماهه، بیمه تکمیلی متقاضی و افراد تحت تکفل ایشان، در مدت قرارداد انجام می‌گردد.
 • اختصاص کمک هزینه سفر به کشور بر اساس جدول زیر؛ این هزینه اقامت فرودگاهی را شامل نمی‌گردد و صرفاً برای یک مسیر در نظر گرفته می‌شود.
 • اختصاص مبلغ ماهیانه تا سقف 3.۰۰۰.۰۰۰ تومان جهت کمک هزینه اقامت در صورت نیاز متقاضی با ارائه اسناد مربوطه (اجاره‌نامه معتبر)

 

 •  
 • مدت زمان استفاده از این حمایت ۱ تا ۱۲ ماه است.

 

 • در صورت درخواست مستقیم رئیس پایگاه تخصصی همکار و با تایید مرکز، امکان تمدید مدت زمان استفاده از این حمایت تا ۶ ماه امکان‌پذیر است.
 • اساتید حداکثر ۳ مرتبه می‌توانند از کمک هزینه سفر در سه سال مختلف استفاده کنند.

 

تأسیس شرکت نوپا (مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده)

شرایط برخورداری

 • متخصصان ایرانی خارج از کشور دارای سابقه فعالیت در شرکت‌های فناور خارج از کشور با سمت کارشناس، مشاور، محقق بخش تحقیق و توسعه (R&D) و مدیر در یکی از مؤسسات یا شرکت‌های شاخص علمی، فناوری، پژوهشی و صنعتی خارج از کشور و افرادی که دارای تجربه راه اندازی کسب‌وکار هستند می‌توانند از این حمایت استفاده نمایند.
 • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، با توجه به پیشینه، توانایی‌ها و بر اساس طرح کسب‌وکار فناورانه توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.

 

یکی از موارد ذیل می‌بایست به‌عنوان خروجی طرح فناورانه به مرکز ارائه گردد:

 

 • ثبت شرکت و احراز صلاحیت به عنوان شرکت دانش‌بنیان -تولید محصول اولیه (Prototype) یا خدمات ارزش افزوده -انتقال دانش و فناوری‌های پیشرفته به کشور

 

حمایت‌ها:

 • حمایت مالی تا سقف ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان جهت هزینه‌های راه اندازی کسب و کا
 • تسهیل در روند دریافت حمایت از محل صندوق نوآوری و شکوفایی
 • تسهیل ارتباطات با مراکز و سازمان‌های پژوهشی و صنعتی ذیربط
 • تامین محل استقرار توسط پایگاه تخصصی همکار در صورت درخواست متقاضی.
 • ارائه خدمات مشاوره توسعه کسب و کار، تامین تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و سرمایه‌گذاری به صورت توافقی توسط پایگاه تخصصی همکار

 

نکته‌ها

 • پرداخت میزان ۵۰ درصد مبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت و مابقی اعتبار حداکثر در دو مرحله و طی ۶ ماه امکان پذیر می‌باشد.
 • در طرح‌های شاخص، پس از انعقاد قرارداد اولیه و همکاری به مدت ۳ ماه و تهیه پروپوزال توسط متقاضی، با درخواست پایگاه تخصصی همکار و موافقت مرکز، مبلغ حمایت تا ۲۵۰ میلیون تومان قابل افزایش می‌باشد.

 

 

انجام سخنرانی و برگزاری کارگاه های تخصصی

شرایط برخورداری

 • دانش‌آموختگان دوره دکتری يكي از دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی‌‌ برتر با رتبه ۱ تا ۱۵۰ بر اساس نظام ارزیابی.
 • اساتید دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۴۰۰ بر اساس نظام ارزیابی با سابقه تدریس تمام وقت در خارج از کشور.
 • سایر متقاضیان در صورت کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی پیوست شماره ۱
 • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، با توجه به پیشینه، توانایی‌ها و بر اساس موضوع و خلاصه سخنرانی یا کارگاه توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.

 

نکته‌ها

 • مبلغ قابل پرداخت برای سخنرانی ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان و کارگاه ۵.۰۰۰.۰۰۰تومان می‌باشد. (برگزاری مجازی)
 • در صورت درخواست مستقیم رئیس پایگاه تخصصی همکار و تایید مرکز، برای متخصصان برجسته‌ای که در دو یا سه پایگاه تخصصی همکار در یک سال، سخنراني نموده و كارگاه‌هاي تخصصي برگزار می‌کنند، حمایت تا سقف ۲ میلیون تومان قابل پرداخت می‌باشد. این مبلغ برای سخنرانی در شهر محل سکونت متقاضی ۱ میلیون تومان و در شهرهای دیگر ۲ میلیون تومان می‌باشد.
 • در صورت درخواست مستقیم رئیس پایگاه تخصصی همکار و تایید مرکز، امکان پرداخت کمک هزینه سفر برای محققان برجسته‌ای که به عنوان سخنران کلیدی در همایش‌ها و کنفرانس‌های معتبر داخلی شرکت می‌کنند تا دو برابر سقف تعیین شده در جدول ذیل امکان پذیر مي‌باشد.

نوع هزینه

بلیط پرواز تا ۲ ساعت

بلیط پرواز تا ۵ ساعت

بلیط پرواز تا ۸ ساعت

بلیط پرواز بیش از ۸ ساعت

مبلغ حمایتی

۶ میلیون تومان

۱۰ میلیون تومان

۱۴ میلیون تومان

۲۰ میلیون تومان

 

آیین نامه پایگاه همکاری با متخصصان و کار آفرینان ایرانی خارج از کشور دانشگاه الزهرا(س)1399

فرم شماره 1

فرم شماره 2