دوشنبه 23 فروردین 1400          
    بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » سمینارهای علمی بین المللی
شرکت در سمینارهای علمی و بین المللی


شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی - بین المللی با ارائه مقاله  

مدارک مورد نیاز :

1 - فرم ها تکمیل شده تقاضای سفر
(در بخش فرم ها موجود می باشد)   

2- پذیرش مقاله از سوی برگزارکنندگان همایش و یا کنفرانس

3-  خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی

4-  اصل مقاله

5- صورتجلسه گروه

6- صورتجلسه دانشکده

7- برای متقاضیانی که قبلا از طریق دانشگاه برای ارائه مقاله اعزام گردیده اند ارائه یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی  که متقاضی باید نویسنده اصلی و یا نفراول،باشد الزامی می باشد.


مراحل اجرایی قبل از سفر:


1- تحویل مدارک مورد نیاز به مدیر گروه 

 2- طرح و تصویب در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده

 3- ارسال مدارک و نظر مساعد شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده از طریق ریاست دانشکده به مدیریت همکاری های علمی بین المللی

 4- دریافت مدارک و بررسی مدارک ارسالی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

5-  ارسال پرونده تقاضا برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه

دریافت پرونده ارسالی همراه با نظر مساعد شورای پژوهشی

6. صدور حکم توسط معاونت پژوهشی

 7- مراجعه متقاضی به مدیریت همکاری های علمی بین المللی و تکمیل فرم حراست توسط متقاضی

 8- تهیه و ارسال نامه برای حراست توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

9-  تهیه و ارسال نامه به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

10- تهیه نامه معرفی عضو هیات علمی به بانک ملت جهت خرید ارز مبادله ای با امضای معاونت و مدیر اداری مالی دانشگاه توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

11-  ثبت نام متقاضی در سامانه سفرهای علمی وزارت علوم  توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

12.اعلام کد رهگیری سامانه به متقاضی توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی


مدارک لازم جهت ارسال گزارش سفر پس از اتمام سفر و بازگشت به مدیریت همکاری های علمی بین المللی :

گزارش مالی:


1- تکمیل فرم هزینه کرد پژوهشی و اخذ امضاها (این فرم در سایت معاونت پژوهشی قرار دارد): http://research.alzahra.ac.ir/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17&Itemid=408

2- اصل لاشه بلیط

3-  فاکتور هزینه های هتل، ایاب ذهاب و ...

4- کپی صفحه اصلی پاسپورت و صفحه مربوط به ویزا و مهر ورود و خروخ

5- فیش واریزی عوارض خروج

6- تایید واریز حق ثبت نام


گزارش علمی:


1- گزارش سفر مشروح  به صورت تایپ شده با تأیید گروه و دانشکده (گزارش سفر حداقل بیش از سه صفحه باشد.)

2- برنامه کنفرانس با مشخص نمودن زمان ارائه متقاضی (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

3-  اصل مقاله چاپ شده در کنفرانس (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

4- ارائه اصل گواهی شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس

5- تکمیل فرم گزارش سفر حراست از سوی متقاضی


مراحل اجرایی بعد از سفر:

1- ارسال گزارش سفر به مرکز همکاری های علمی بین المللی از سوی مدیریت همکاری های علمی بین المللی

2-  ارسال گزارش سفر به همراه لاشه بلیط و فاکتور های ارائه شده به معاونت پژوهشی جهت پرداخت هزینه از محل گرنت تخصیص یافته به متقاضی 

 * تقاضای سفر می بایست1 ماه قبل از سفر به مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه ارسال شود.


فرمهای شرکت در سمینار خارجی

نمودار شرکت در سمینار


شرکت اعضای هیات علمی در سمینار های داخلی

نمودار فرایند شرکت در سمینارهای داخلی

فرم تقاضای سفر داخلی

گزارش سفرهای علمی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

 7th International Conference on Education & Social Sciences

دکتر احمد ندایی فر،دانشکده هنر،کشور امارات

تاریخ عزیمت: 29/10/98

تاریخ بازگشت:  3/11/98


 5th Al-Birruni Interdisciplinary World Congress

دکتر محبوبه مباشری،دانشکده ادبیات،کشور بنگلادش

تاریخ عزیمت: 29/10/98

تاریخ بازگشت:  2/11/98


 کنفرانس بین المللی علوم و نانوتکنولوژی پیشرفته

دکتر مجید ممهد هروی،دانشکده شیمی،کشور کانادا

تاریخ عزیمت: 5/10/98

تاریخ بازگشت:  10/10/98


 Traumatic Experiences & Dyslexia

دکتر مهناز اخوان تفتی، دانشکده علوم تربیتی،کشور آلمان

تاریخ عزیمت: 14/9/98

تاریخ بازگشت:  17/9/98 First International Conference on Parental Burnout ICPB

 دکتر سیده فاطمه موسوی،پژوهشکده زنان، کشور بلژیک

تاریخ عزیمت: 14/9/98

تاریخ بازگشت:  17/9/98 3rd International Congress on Awarness

دکتر حجت اله جوانی، دانشکده ادبیات، کشور ترکیه

تاریخ عزیمت: 13/9/98

تاریخ بازگشت:  17/9/98 هفتمین کنفرانس بین المللی«متن: مشکلات و چشم اندازها

دکتر زینب صادقی،دانشکده ادبیات،کشور روسیه

تاریخ عزیمت: 6/9/98

تاریخ بازگشت:  10/9/98 هفتمین کنفرانس بین المللی«متن: مشکلات و چشم اندازها»

دکتر سعیده دست آموز، دانشکده ادبیات، کشور روسیه

تاریخ عزیمت: 6/9/98

تاریخ بازگشت:  10/9/98 زبان فرانسه، نویسندگان فرانسه زبان

دکتر شراره چاووشیان، دانشکده ادبیات،کشورتونس

تاریخ عزیمت: 22/8/98

تاریخ بازگشت:  26/8/98 زبان فرانسه، نویسندگان فرانسه زبان

دکتر ناهید جلیلی مرند، دانشکده ادبیات، کشور تونس

تاریخ عزیمت: 22/8/98

تاریخ بازگشت:  26/8/98 DDA Annual Day 2019

دکتر مریم دلفان، دانشکده علوم ورزشی، کشور دانمارک

تاریخ عزیمت: 20/8/98

تاریخ بازگشت:  22/8/98 EURASIA BIOCHEMICAL APPROACHES & TECHNOLOGIES

دکتر پریناز قدم، دانشکده علوم زیستی، کشور ترکیه

تاریخ عزیمت: 3/8/98

تاریخ بازگشت:  8/8/98 EURASIA BIOCHEMICAL APPROACHES & TECHNOLOGIES

دکتر پریسا محمدی، دانشکده علوم زیستی، کشور ترکیه

تاریخ عزیمت: 3/8/98

تاریخ بازگشت:  8/8/98 EURASIA BIOCHEMICAL APPROACHES & TECHNOLOGIES

دکتر احیا عبدی عالی، دانشکده علوم زیستی، کشور ترکیه

تاریخ عزیمت: 3/8/98

تاریخ بازگشت:  8/8/98 سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات کردی و فارسی

دکتر رقیه رستم پور ، دانشکده ادبیات، کشور عراق

تاریخ عزیمت: 27/7/98

تاریخ بازگشت:  1/8/98صفحه بندی - صفحه 1 از 2
   صفحه بعد