دوشنبه 23 فروردین 1400          
    برگزاری همایش های بین المللی
برگزاری همایش های بین المللی

برگزاری همایش های بین المللی در دانشگاه الزهرا

نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و فناوری در کشور، به منظور ساماندهی، یکپارچه­سازی و تسهیل برگزاری همایش­های علمی در دانشگاه الزهرا بر مبنای آئین­نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه الزهرا با دریافت پیشنهاد برگزاری همایش بین المللی از دانشکده ها یا پژوهشکده های دانشگاه الزهرا و کسب مجوز برگزاری همایش از ریاست دانشگاه، اقدام به تکمیل فرمهای مربوط به دعوت از کارشناسان خارجی می نماید و با دریافت تصویر گذرنامه و رزومه میهمان بین المللی همایش اقدام به ثبت نام در سامانه دریافت ویزای وزارت امور خارجه، همکاری و پشتیبانی از برگزاری همایش، اطلاع رسانی برگزاری همایش و ارسال پوستر به دانشگاههای همکار خارجی وهماهنگی با حراست دانشگاه برای ورود و خروج مهمانان می نماید. پس از برگزاری همایش، دریافت گزارش برگزاری از دبیرخانه اجرایی همایش، تهیه خبر برگزاری همایش و درج در سایت دانشگاه، و تنظیم گزارش تفصیلی مصور جهت ارسال به وزارت متبوع، از سایر اقدامات این مدیریت است.


فرایند برگزاری همایش های بین المللی


شیوه نامه برگزاری همایش های وزارت علوم تحقیقات و فناوری