دوشنبه 23 فروردین 1400          
    دانشگاه های همکار داخلی
دانشگاه های همکار داخلی

معاونت بین الملل دانشگاه تهران 

 
دانشگاه مذاهب اسلامی

              
معاونت بین الملل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 
 
معاونت بین الملل دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 

 مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 
  مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبایی

 
 معاونت بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران
 
 
دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه
 
 
 دفتر همکار ی های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان

 

 دفتر همکار های علمی بین المللی دانشگاه تربیت مدرس

 
مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی

 
دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه هنر

 
 دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان

 
امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان

 
امور بین الملل دانشگاه شیراز

 
دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

 
مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد

 
مدیریت همکاری های علمی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

 
دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران

 
گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه کاشان