دوشنبه 23 فروردین 1400          
    درباره » شرح وظایف
شرح وظایف

"دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا(س)" در سال 1370 با هدف گسترس همکاری های علمی بین المللی دانشگاه تاسیس گردید. طرح و پیگیری برنامه ها و فعالیت هایی در جهت توسعه مناسبات با دانشگاههای دیگر و مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و بهره‌برداری از این مناسبات از مهمترین وظایف دفتر می باشد. همچنین هدف اصلی دفتر کمک به تقویت علمی و اعتبار دانشگاه در عرصه داخلی و بین‌المللی می باشد، اهم وظایف دفتر به شرح ذیل می باشد:

 انجام مکاتبات خارجی دانشگاه با دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور

 پذيرش‌ هيأت هاي‌ ميهمان‌ از دانشگاههاي‌ خارجي‌ يا سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ جهت‌ بازديد از دانشگاه‌ و نيز اعزام‌ هيأتهايي‌ جهت‌ بازديد و مذاكره‌ با دانشگاههاي‌ همكار و يا شركت‌ در اجلاسيه‌هاي‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌. 

هماهنگی های لازم جهت برگزاری سمينارها، كنگره ها و كنفرانس هاي علمي و تحقيقاتي بين المللي ساير واحدها و دانشكده ها و همچنين پيشنهاد اعتبارات مورد نياز آن به مسؤولين ذيربط

 انجام اقدامات لازم جهت شركت اعضاي هيأت علمي دانشگاه در كنگره ها، كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي و داخلي 

 انجام امور مربوط به بورسيه ها، فرصت هاي مطالعاتي و سفرهاي علمی اعضای هیات علمی با همكاري معاونت های آموزشي و پژوهشي

 فراهم آوردن شرایط همکاری ايرانيان خارج از کشور با دانشگاه 

 فراهم آوردن شرايط جذب دانشجويان غیرایرانی و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه

 تشريك مساعي در بر قراري ارتباط واحدهای تحت پوشش دانشگاه و اعضای هيأت علمي دانشگاه با مجامع علمي بين المللي و دانشمندان خارجي با همكاري ساير واحدهاي مربوطه دانشگاه و دفتر همكاريهاي علمي بين المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 تهیه و انعقاد تفاهم‌نامه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی با دانشگاهها، مراکز تحقيقاتی، سازمانها و مجامع علمی خارج و داخل 

 انجام امور مربوط به عضويت‌ دانشگاه در سازمانها و اتحادیه های‌ دانشگاهي‌ بين‌المللي‌.

 انجام امور مربوط به استادان و محققان غیرایرانی در دانشگاه

 همکاری با سازمانها و نهادهای ایرانی فعال در حوزه بین الملل

 انعكاس‌ اطلاعيه های مربوط به برگزاري‌ سمينارها و كنگره‌هاي‌ تخصصي‌ بين‌المللي‌ و فراخوان‌ مقاله‌ها، كارگاههاي‌ آموزشي‌، بورس های تحصیلی و دوره‌هاي‌ آموزشي‌ كوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌ در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي‌ خارجي‌ 

 انجام ساير امور محوله مربوط به همکاری های علمی بین المللی از طرف مقام ما فوق