28 تیر 1403 |
English | العربیه

     اصلاحیه آیین نامه فرصت مطالعاتی

فرم استفاده از فرصت مطالعاتی

شیوه نامه پذیرش اعضای هیات علمی خارج از کشورمتقاضی فرصت مطالعاتی در دانشگاه الزهرا 

 
سمینار داخلی و خارجی

فرم های شرکت در سمینار خارجی

فرم شرکت در سمینار داخلی
 

آیسد
 
ایکارد

فرم توسعه پژوهش های کاربردی ایکارد


پذیرش بورسیه

 شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی بورسیه در دانشگاه الزهرا

کاربرگ درخواست نام نویسی در دانشگاه الزهرا  

 
پذیرش غیر بورسیه

شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی غیر بورسیه در دانشگاه الزهرا

  فرم ثبت نام دانشجویان بین المللی در مرکز آموزش زبان فارسی

آیین نامه نحوه واگذاری و اسکان دانشجویان بین الملل در سرای دانشجویان​

 

 

 چارت تاسیس شعبه مشترک دانشگاهی

چارت تاسیس اتاق همکاری های دانشگاهی

چارت به کارگیری عضو وابسته