بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » سمینارهای علمی بین المللی
شرکت در سمینارهای علمی و بین المللی

مراحل اجرایی شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی

شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی - بین المللی با ارائه مقاله 
مدارک مورد نیاز :
1- فرم ها تکمیل شده تقاضای سفر
2-پذیرش مقاله از سوی برگزارکنندگان همایش
3- خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی
4- اصل مقاله
مراحل اجرایی
1- تحویل مدارک مورد نیاز به مدیر گروه 
2- طرح و تصویب در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده
3- ارسال مدارک و نظر مساعد شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده از طریق ریاست دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه
4- دریافت مدارک و بررسی مدارک ارسالی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه
5- ارسال برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه
6- تهیه نامه برای حراست - در این مرحله متقاضی بایستی جهت تکمیل فرم های مربوطه به حراست مراجعه نماید.
7- ارسال فرم تایپ شده پس از تأیید ریاست محترم دانشگاه به دفتر همکاری های وزارت علوم
8- صدور حکم ماموریت
9- پس از اتمام سفر و بازگشت : ارائه گزارش سفر به صورت تایپ شده با تأیید گروه و دانشکده به همراه اصل لاشه بلیط و فاکتور هزینه ها به معاونت پژوهشی دانشگاه
10- ارسال گزارش سفر به دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه
11- ارسال گزارش سفر به همراه لاشه بلیط و فاکتور های ارائه شده به معاونت پژوهشی جهت پرداخت هزینه از محل گرنت تخصیص یافته به متقاضی 
* تقاضای سفر می بایست1 ماه قبل از سفر به دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه ارسال شود.
تقاضاها بعد از سفر پذیرفته نمی شود.

فرمهای شرکت در سمینار خارجی

نمودار شرکت در سمینار


شرکت اعضای هیات علمی در سمینار های داخلی

نمودار فرایند شرکت در سمینارهای داخلی

فرم تقاضای سفر داخلی

گزارش سفرهای علمی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

 11th International Conference on Applied Mathematics

دکتر جعفر باقری نژاد، کشور ایتالیا

دانشکده: فنی و مهندسی

تاریخ عزیمت: 5/2/96

تاریخ بازگشت:  9/2/96 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants

دکتر مریم کشاورزی، کشور قبرس

دانشکده: علوم زیستی

تاریخ عزیمت: 23/1/96

تاریخ بازگشت:  28/1/96 International Conference on advances in Science and Arts

دکتر فاطمه احمدی بویاغچی ،کشور ترکیه

دانشکده:فنی و مهندسی

تاریخ عزیمت: 8/1/96

تاریخ بازگشت:  12/1/96 International Conference of Sport and its practical and scientifically application

دکتر پریچهر حناچی ، کشور عراق

دانشکده:علوم زیستی

تاریخ عزیمت: 4/1/96

تاریخ بازگشت:  8/1/96 International Conference on Gender and Macroeconomics

دکتر زهرا افشاری ، کشور آمریکا

دانشکده: علوم اجتماعی و اقتصاد

تاریخ عزیمت: 1/1/96

تاریخ بازگشت:  5/1/96 International Symposium on Resistive Economy: Action and Implementation with Emphasis on Development and Progress Models in India

دکتر منیژه حقیقی نسب، کشور هند

دانشکده: علوم اجتماعی و اقتصاد

تاریخ عزیمت: 18/12/95

تاریخ بازگشت:  22/12/95 International Symposium on Resistive Economy: Action and Implementation with Emphasis on Development and Progress Models in India

دکتر زهرا رزمی، کشور هند

دانشکده :علوم اجتماعی و اقتصاد

تاریخ عزیمت: 18/12/95

تاریخ بازگشت:  22/12/95 مطالعه تطبیقی ادبیات فارسی و ادبیات ایتالیایی

دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان، کشور ایتالیا

دانشکده ادبیات

تاریخ عزیمت:11/12/95

تاریخ بازگشت:14/12/95


 دومین همایش بین المللی شرق شناسی و مطالعات ایرانی

دکتر اعلا تورانی،کشور هند

دانشکده: الهیات

تاریخ عزیمت:10/12/95

تاریخ بازگشت:  14/12/95


 دومین همایش بین المللی شرق شناسی و مطالعات ایرانی

دکتر نوری سادات شاهنگیان ، کشور هند

دانشکده : الهیات

تاریخ عزیمت: 10/12/95

تاریخ بازگشت:  14/12/95


 Islamic Area Studies

 دکتر گلنار مهران، کشور   ژاپن (به دعوت دانشگاه واسدا)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت: 21/10/95

تاریخ بازگشت:  3/11/95
 21st International Conference Organic Synthesis

 دکتر مرتضی شیری،کشور  هند

دانشکده: فیزیک- شیمی

تاریخ عزیمت: 20/9/95

تاریخ بازگشت:  27/9/95 International symposium Konya in Islamic civilization

دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان،ترکیه

دانشکده ادبیات

تاریخ عزیمت:  1395/9/26

تاریخ بازگشت:1395/9/30


 Academic visit at the catholic university of Eichstaett – Ingolstadt

دکتر زهره خسروی ، آلمان

دانشکده:علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت:1395/9/15

تاریخ بازگشت:1395/9/30


 22nd worldwide IASL congress

دکتر مریم مختاری دینانی ،روسیه

دانشکده :تربیت بدنی

تاریخ عزیمت:1395/8/26

تاریخ بازگشت:1395/8/30 


صفحه بندی - صفحه 1 از 2
   صفحه بعد