بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » سمینارهای علمی بین المللی
شرکت در سمینارهای علمی و بین المللی


شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی - بین المللی با ارائه مقاله  

مدارک مورد نیاز :

1 - فرم ها تکمیل شده تقاضای سفر
(در بخش فرم ها موجود می باشد)   

2- پذیرش مقاله از سوی برگزارکنندگان همایش و یا کنفرانس

3-  خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی

4-  اصل مقاله

5- صورتجلسه گروه

6- صورتجلسه دانشکده

7- برای متقاضیانی که قبلا از طریق دانشگاه برای ارائه مقاله اعزام گردیده اند ارائه یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی  که متقاضی باید نویسنده اصلی و یا نفراول،باشد الزامی می باشد.


مراحل اجرایی قبل از سفر:


1- تحویل مدارک مورد نیاز به مدیر گروه 

 2- طرح و تصویب در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده

 3- ارسال مدارک و نظر مساعد شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده از طریق ریاست دانشکده به مدیریت همکاری های علمی بین المللی

 4- دریافت مدارک و بررسی مدارک ارسالی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

5-  ارسال پرونده تقاضا برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه

دریافت پرونده ارسالی همراه با نظر مساعدشورای پژوهشی

 6- تکمیل فرم حراست توسط متقاضی

 7- تهیه و ارسال نامه برای حراست توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

8-  تهیه و ارسال نامه به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

9- تهیه نامه معرفی عضو هیات علمی به بانک ملت جهت خرید ارز مبادله ای با امضای معاونت و مدیر اداری مالی دانشگاه توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

10-  صدور حکم ماموریت توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی


مدارک لازم جهت ارسال گزارش سفر پس از اتمام سفر و بازگشت به مدیریت همکاری های علمی بین المللی :

گزارش مالی:


1- تکمیل فرم هزینه کرد پژوهشی و اخذ امضاها (این فرم در سایت معاونت پژوهشی قرار دارد): http://research.alzahra.ac.ir/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17&Itemid=408

2- اصل لاشه بلیط

3-  فاکتور هزینه های هتل، ایاب ذهاب و ...

4- کپی صفحه اصلی پاسپورت و صفحه مربوط به ویزا و مهر ورود و خروخ

5- فیش واریزی عوارض خروج

6- تایید واریز حق ثبت نام


گزارش علمی:


1- گزارش سفر مشروح  به صورت تایپ شده با تأیید گروه و دانشکده (گزارش سفر حداقل بیش از سه صفحه باشد.)

2- برنامه کنفرانس با مشخص نمودن زمان ارائه متقاضی (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

3-  اصل مقاله چاپ شده در کنفرانس (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

4- ارائه اصل گواهی شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس

5- تکمیل فرم گزارش سفر حراست از سوی متقاضی


مراحل اجرایی بعد از سفر:

1- ارسال گزارش سفر به مرکز همکاری های علمی بین المللی از سوی مدیریت همکاری های علمی بین المللی

2-  ارسال گزارش سفر به همراه لاشه بلیط و فاکتور های ارائه شده به معاونت پژوهشی جهت پرداخت هزینه از محل گرنت تخصیص یافته به متقاضی 

 * تقاضای سفر می بایست1 ماه قبل از سفر به مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه ارسال شود.


فرمهای شرکت در سمینار خارجی

نمودار شرکت در سمینار


شرکت اعضای هیات علمی در سمینار های داخلی

نمودار فرایند شرکت در سمینارهای داخلی

فرم تقاضای سفر داخلی

گزارش سفرهای علمی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

 4th International Conference on Opportunities & Challenges in Management, Economics & Accounting

دکتر مهدی سیف برقی،دانشکده فنی و مهندسی، کشور ایتالیا

تاریخ عزیمت: 25/11/97

تاریخ بازگشت:  29/11/97


 International Conference on Trends & Innovations in Management, Engineering, Science, & Humanities 2018

دکتر اعلا تورانی، دانشکده الهیات ، کشور امارات

تاریخ عزیمت: 28/9/97

تاریخ بازگشت:  2/10/97 دومین کنفرانس بین المللی آموزش از راه دور و فناوری های نوآورانه آموزشی(DILET)

دکتر لیلا چراغ مولایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، کشور ترکیه

تاریخ عزیمت: 20/9/97

تاریخ بازگشت:  23/9/97 دومین کنگره بین المللی Migration & Refugee

دکتر زهره خسروی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، کشورترکیه

تاریخ عزیمت: 14/9/97

تاریخ بازگشت:  18/9/97 Systematic study of Aristolochia L

دکتر مریم کشاورزی، دانشکده علوم زیستی ، کشور آلمان

تاریخ عزیمت: 2/9/97

تاریخ بازگشت:  10/9/97 World CALL2018

دکتر سیده سوسن مرندی ، دانشکده ادبیات ، کشور شیلی

تاریخ عزیمت: 21/8/97

تاریخ بازگشت:  26/8/97 العربیه الفصحی بین الجوهر و الحداثه

دکتر رقیه رستم پور ملکی ، دانشکده ادبیات ، کشور لبنان

تاریخ عزیمت: 22/8/97

تاریخ بازگشت:  25/8/97
 کنگره سالیانه انجمن دیابت دانمارک

دکتر مریم دلفان ، دانشکده تربیت بدنی ، کشور دانمارک

تاریخ عزیمت: 20/8/97

تاریخ بازگشت:  22/8/97 ACOS-18

دکتر فریده طالب پور ،دانشکده هنر ، کشور ارمنستان

تاریخ عزیمت: 17/8/97

تاریخ بازگشت:  20/8/97 Armenian Congress on Oriental Studies-ACOS'18

دکتر فریبا سیدان ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، کشور ژاپن

تاریخ عزیمت: 17/8/97

تاریخ بازگشت:  20/8/97  International Conference on Science, Social Science & Economics

دکتر زهرا افشاری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد  کشور آمریکا

تاریخ عزیمت: 23/7/97

تاریخ بازگشت:  27/7/97 Comparative Studies of Islamic Area: New Actors, Fresh Angels

دکتر افسانه توسلی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، کشور ژاپن

تاریخ عزیمت: 5/7/97

تاریخ بازگشت:  9/7/97 NanoBio 2018

دکتر لیدا فتوحی ، دانشکده فیزیک شیمی، کشور یونان

تاریخ عزیمت: 1/7/97

تاریخ بازگشت:  7/7/97 4th International Conference on Physics

دکتر ناهید ملکی جیرسرایی، دانشکده فیزیک شیمی ، کشور آلمان

تاریخ عزیمت: 25/6/97

تاریخ بازگشت:  28/6/97

 


 10th Economics & Finance Conference

دکتر میر حسین موسوی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، کشور ایتالیا

تاریخ عزیمت: 18/6/97

تاریخ بازگشت:  23/6/97صفحه بندی - صفحه 1 از 2
   صفحه بعد