چهارشنبه 06 مرداد 1400          
    بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » دانشجویان بین المللی
دانشجویان بین المللی

 

 

 شرایط پذیرش دانشجویان بین المللی

 

 شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی غیر بورسیه در دانشگاه الزهرا(س)

  مراحل پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه در دانشگاه الزهرا(س)

 شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی بورسیه در دانشگاه الزهرا(س)

 اطلاعات کلی پذیرش دانشجویان بین المللی در دانشگاه الزهرا(س)

 کاربرگ درخواست نام نویسی در دانشگاه الزهراء (س)

 جدول عنوان رشته های دانشگاه الزهرا (س)

فرایند دریافت مجوز خوابگاه دائم و برخورداری از تسهیلات رفاهی برای دانشجویان غیر ایرانی بورسیه

فرایند دریافت مجوز خوابگاه دائم و برخورداری از تسهیلات رفاهی برای دانشجویان غیر ایرانی  غیر بورسیه

 شهریه آموزشی و رفاهی ترمی دانشجویان بین المللی غیربورسیه دانشگاه الزهرا (س)

 

 

امور کنسولی دانشجویان بین المللی

امور کنسولی دانشجویان بین المللی

 

 

 

فراخوان جذب دانشجوی بین المللی در نیمسال دوم 1399-1400

پوستر فارسی

جدول عنوان رشته های ورودی بهمن1399

 

 

 فارغ التحصیلان بین المللی دانشگاه الزهرا(س)

 

 

 دفترچه راهنمای ویژه دانشجویان بین المللی دانشگاه الزهرا